Meshil's GateWay
PAYYANUR COLLEGE, PAYYANUR, P.O. EDAT
DEGREE ADMISSION 2013-2014
N-HINDI SC SURE LIST
Rank RegNo. Choices Name Address Com Index Mark
1 1236 O G N SREEJESH K P KADANNAPPALY SC 1301
2 1248 O G N AISWARYA PRAKASHAN V V MOTTAMMAL SC 1295
3 2955 N G DIVYA RAMACHANDRAN ANGADIKKADAVU SC 1244
4 1389 N Z B ANJALI T V MANDUR SC 1235
5 3023 N F S AISWARYA SUDHAKARAN KUTTUR SC 1200
6 1649 G N S ANCY P POOKODE SC 1189
PAYYANUR COLLEGE, PAYYANUR, P.O. EDAT
DEGREE ADMISSION 2013-2014
N-HINDI SC CHANCE LIST
Rank RegNo. Choices Name Address Com Index Mark
1 2215 O N E MANJU V KANOOL SC 1131
2 3088 B Z N ATHIRA K KODAKKAD SC 1123
3 3024 N F G GITHINA M KUTTUR SC 1106
4 5781 O G N AATHIRA RAMESHAN ANCHAMPEEDIKA SC 980
5 2909 O E N RAHUL EDAMANA TRIKKARIPUR SC 971
6 4896 N E S NITHYA V PADIYOTCHAL SC 918
7 2208 O N G PRIYA M KANKOL SC 903
8 761 G L N RAHIL RAJ P UDINOOR SC 658
9 3229 N F S NEETHU P KUTTUR SC 645